Náš spôsob života

 

Plán pre náš spôsob života je podrobne vyjadrený v procese našej formácie štúdiom Stanov a Základných listov. Navyše, denné modlitby, novény a adorácia Najsvätejšej sviatosti pomáhajú preklenúť priepasť medzi našimi dušami a naším chápaním učenia nachádzajúcom sa v Stanovách a Základných listoch.