jtemplate.ru - free extensions for joomla

Holy Family icon

„Svätosť nie je luxus pre niekoľkých ľudí, ale obyčajná povinnosť pre vás a pre mňa.“  ~Matka Tereza 

 

 

Modlitba Svätého Ignáca z Loyoly

Duša Kristova, posväť ma.
Telo Kristovo, spas ma.
Krv Kristova, napoj ma.
Voda z boku Kristovho, obmy ma.
Umučenie Kristovo, posilni ma.
Ó, dobrý Ježišu, vyslyš ma.
Do svojich svätých rán skry ma.
Nedaj mi odlúčiť sa od teba.
Pred zlým nepriateľom chráň ma.
V hodine mojej smrti povolaj ma.
A daj mi prísť k tebe,
aby som ťa s tvojimi svätými chválil
na veky vekov. Amen.