jtemplate.ru - free extensions for joomla

Holy Family icon

„Svätosť nie je luxus pre niekoľkých ľudí, ale obyčajná povinnosť pre vás a pre mňa.“  ~Matka Tereza 

 

 

Modlitba Svätého Františka z Assisi

Pane Ježišu, urob ma nástrojom svojho pokoja.
Daj, aby som vnášal lásku,
kde panuje nenávisť,
odpustenie, kde sa množia urážky,
jednotu, kde vládne nesvornosť.

Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia,
vieru tým, čo pochybujú,
nádej tým, čo zúfajú,
svetlo tým, čo tápu v tmách,
radosť tým, čo smútia.

Daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných,
než aby mňa potešovali,
skôr chápať iných, než aby mňa chápali,
skôr milovať iných, než aby mňa milovali.
Pretože len keď dávame, nadobúdame,
len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých,
len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia,
len keď odumierame sebe, povstávame
k večnému životu. Amen.