jtemplate.ru - free extensions for joomla

Holy Family icon

„Svätosť nie je luxus pre niekoľkých ľudí, ale obyčajná povinnosť pre vás a pre mňa.“  ~Matka Tereza 

 

Vyžarovať Krista

Blahoslavený J. H. Newman

Pane Ježišu, pomôž nám šíriť Tvoju ľúbeznú vôňu, kamkoľvek ideme.
Naplň naše duše Tvojím duchom a životom.
Prenikni a zmocni sa celej našej bytosti tak úplne,
aby naše životy boli iba vyžarovaním Tvojho života.
Žiar skrze nás a prebývaj v nás, aby každá duša,
s ktorou sa stretneme, cítila Tvoju prítomnosť.
Keď sa pozrú na nás, nech nevidia nás, ale iba Teba, Ježišu!
Ostávaj s nami a vtedy začneme žiariť tak,
ako žiariš Ty sám; žiariť tak, aby sme boli svetlom pre ľudí.
Toto svetlo, Ježišu, vychádza celé z Teba, nič z neho nie je naše.
Si to Ty, žiariaci na ľudí cez nás.
Kiež Ťa zvelebujeme spôsobom, aký najviac miluješ - keď žiarime na tých, čo sú okolo nás.
Kiež o Tebe kážeme bez kázania, nie slovami, ale vlastným príkladom,
pútavou silou, príťažlivosťou toho, čo robíme,
očividnou plnosťou lásky, ktorú naše srdcia k Tebe prechovávajú. Amen.