Formácia

Dvojročným študijným programom začína život založený na štúdiu Stanov Laických misionárov lásky, spojený so Všeobecnými listami nášho zakladateľa, O. Sebastiana Vazhakalu MC. Všeobecné listy sa zameriavajú na štruktúru a charizmu Laických misionárov lásky, ktorých život je životom modlitby a spojenia s Kristom a služba všetkým, ktorých stretnú, najmä členom vlastných rodín, ako kontemplatívnych osôb v srdci sveta. Tieto listy sa nachádzajú v knihe MC vlak od O. Sebastiana Vazhakalu MC.

Štúdium charizmy Misionárov lásky, učenie duchovných vodcov Laických misionárov lásky a následný život milosti v Cirkvi a sviatosti sú zjednotené v živote rastu vo svätosti, je vyživujúce, utvrdzujúce, posilňujúce a plné života.

Náš aktívny život zahŕňa modlitbu, adoráciu Najsvätejšej sviatosti, častú účasť na svätej omši, spoločné štúdium v našich skupinách Laických misionárov lásky a službu najchudobnejším z chudobných, najmä členom našej rodiny, podľa vzoru Ježiša, Márie a sv. Jozefa. Snažíme sa byť svetlom, láskou a životom v srdci sveta.