jtemplate.ru - free extensions for joomla

Holy Family icon

„Svätosť nie je luxus pre niekoľkých ľudí, ale obyčajná povinnosť pre vás a pre mňa.“  ~Matka Tereza 

  

Formácia

Dvojročným študijným programom začína život založený na štúdiu Stanov Laických misionárov lásky, spojený so Všeobecnými listami nášho zakladateľa, O. Sebastiana Vazhakalu MC. Všeobecné listy sa zameriavajú na štruktúru a charizmu Laických misionárov lásky, ktorých život je životom modlitby a spojenia s Kristom a služba všetkým, ktorých stretnú, najmä členom vlastných rodín, ako kontemplatívnych osôb v srdci sveta. Tieto listy sa nachádzajú v knihe MC vlak od O. Sebastiana Vazhakalu MC.

Štúdium charizmy Misionárov lásky, učenie duchovných vodcov Laických misionárov lásky a následný život milosti v Cirkvi a sviatosti sú zjednotené v živote rastu vo svätosti, je vyživujúce, utvrdzujúce, posilňujúce a plné života.

Náš aktívny život zahŕňa modlitbu, adoráciu Najsvätejšej sviatosti, častú účasť na svätej omši, spoločné štúdium v našich skupinách Laických misionárov lásky a službu najchudobnejším z chudobných, najmä členom našej rodiny, podľa vzoru Ježiša, Márie a sv. Jozefa. Snažíme sa byť svetlom, láskou a životom v srdci sveta.