Apoštolát

V úvodnej kapitole Stanov Laických misionárov lásky nájdeme citát: "Rodina, staň sa tým, čím si!" (FC 17). Hnutie Laických misionárov lásky je odpoveďou laikov na všeobecné povolanie k svätosti. Tým, že žijeme naše životy podľa Stanov Laických misionárov lásky, snažíme sa naplniť toto povolanie a povolanie od samého Boha, stať sa a byť Laickými misionármi lásky – kontemplatívnymi ľuďmi v srdci sveta.

Prostredníctvom Eucharistie a rastom v spojení s Kristom a skrze Pannu Máriu, Laickí misionári lásky žijú túto duchovnú jednotu v službe Kristovmu Telu a cirkvi. Ako "kontemplatívni v srdci sveta," naše skupiny Laických misionárov lásky sa stále zakoreňujú, aby "sme kvitli tam, kde sme zasadení", a rástli.

Robíme to prostredníctvom viacerých aktívnych a kontemplatívnych apoštolátov, ktoré zahŕňajú:
Komunitné prípravne jedla a vývarovne
Prechodné bývanie pre bezdomovcov
Donáška jedla chudobným a núdznym
Preprava k lekárovi
Preprava sestier Misionárok lásky, rovnako ako nevládnych
Pro-life aktivity
Služba vo väzení
Služba v hospicoch
Služba vo farnosti a katechézy
Prinášanie Svätého prijímania nevládnym
Služba modlitby za kňazov a za povolania ku kňazstvu, diakonátu a rehoľnému životu