jtemplate.ru - free extensions for joomla

Holy Family icon

„Svätosť nie je luxus pre niekoľkých ľudí, ale obyčajná povinnosť pre vás a pre mňa.“  ~Matka Tereza 

 

Rok Viery 2012
O. Sebastian Vazhakala, MC

Drahí milovaní bratia a sestry,

Svätý Otec Pápež Benedikt XVI. vyhlásil "Rok viery" od 11.októbra 2012 do 24.novembra 2013. Ostatný krát bol "Rok viery" v cirkvi počas pontifikátu pápeža Pavla VI. v rokoch 1967-1968 na pamiatku mučeníctva sv. Petra a sv. Pavla, na 1900. výročie skutku ich najväčšieho svedectva. Cieľom bolo, aby mohla celá Cirkev znovu primerane "poznať presne vieru, aby si ju tak nanovo osviežila, očistila ju, potvrdila ju, vyznávala ju" (Pavol VI.).

Čo sa od nás očakáva v tomto roku viery? Čo máme robiť my ako Laickí misionári lásky? Ako si zorganizujeme rok viery?

Biskupi sveta spolu so Svätým otcom pápežom Benediktom XVI. sa zhromaždili na Synode, aby kopali hlboko do matérie s pomocou Ducha Svätého. Téma zvolená pre Synodu biskupov je: "Nová evanjelizácia pre odovzdávanie kresťanskej viery". Modlime sa, aby synodálni otcovia dokázali pozorne načúvať Bohu v modlitbe a pobádaniu Ducha, a tiež načúvať Bohu v tých druhých počas ich stretnutí, diskusií a rokovaní. Potrebujú naše vrúcne modlitby a štedré obety. Podporme ich a sprevádzame ich veľmi úzko, a to najmä tým, že sa budeme snažiť sledovať prostredníctvom médií, napríklad časopisu Osservatore Romano, oficiálne dokumenty z Vatikánu. Synoda sa koná od nedele 7. do nedele 28.októbra 2012.

V priebehu roka viery by dvomi hlavnými prameňmi štúdia mohli byť: 16 dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu a pokoncilové učenie, ktorých  je dostatok. Najjednoduchší a snáď najlepší spôsob, ako prehĺbiť svoju vieru je štúdium Katechizmu Katolíckej cirkvi, časť jedna, odseky 26-1065, ktoré sa zaoberajú vyznaním viery. Táto časť je obsahovo tak veľmi  bohatá, že nám pomáha spoznať veľmi systematicky základy našej viery. Dokonca  už len prebehnutie obsahu nám môže pomôcť pochopiť, aký je bohatý a krásny spôsob, akým je prezentovaná základná náuka a učenie Cirkvi. To nám môže veľmi pomôcť oceniť dar našej viery ako odpoveď na Božie zjavenie.

„Rok viery, ktorý sa začne, bude príležitosťou na objavenie pokladu viery prijatej krstom. Jeho obsah môžete prehlbovať prostredníctvom štúdia Katechizmu, aby vaša viera bola živá a prežívaná. Tak sa stanete pre iných svedkami Kristovej lásky. V Ňom sú všetci ľudia našimi bratmi. Univerzálne bratstvo, ktoré On začal na kríži, zahaľuje žiarivým a neskromným svetlom revolúciu lásky. „Ako som ja miloval vás, milujte sa aj vy navzájom“ (Jn 13,34). Toto je Ježišovo svedectvo a znak kresťanstva. Toto je skutočná revolúcia lásky! "(Svätý Otec Benedikt XVI., v sobotu 15. septembra 2012 Libanon).

Prvá časť katechizmu správne začína spôsobilosťou človeka pre Boha, teda poznať, milovať a slúžiť Bohu. Boh stvoril človeka na svoj obraz, aby navždy žil pre Neho a s Ním."Len v Bohu nájde pravdu a šťastie, ktoré nikdy neprestane hľadať." (CCC: 27).

Náš plán pre rok viery.

Aby sme si uľahčili dodržiavanie tohto programu, bol by som rád, keby ste si vzali obsah prvej časti katechizmu a rozdelili ich do odstavcov, nakoľko máme jeden celý rok na štúdium. Ak však nebudeme študovať veľmi systematicky hneď od začiatku roka viery, na konci roka uvidíme, že sme profitovali veľmi málo.

Od začiatku sa musíme snažiť pochopiť úmysel cirkvi na "Rok viery", ktorý je podrobne popísaný v dokumente "Porta Fidei", najmä ten s úvodnou poznámkou, ako správne využiť "Rok viery ". Takže využime svoj čas, aby sme študovali dobre.

Existujú dva aspekty: jednotlivý člen nášho hnutia a skupina. Oba tieto aspekty sú veľmi dôležité. Obidve oblasti si vyžadujú plánovanie a úsilie, modlitby a reflexie, dobrú vôľu a veľkorysosť, skutočnú bratskú lásku k sebe navzájom, aby sme mohli pomôcť a obohatiť  navzájom seba a iných, najmä našich dobrovoľníkov a zvlášť našich chudobných. Tiež by sme mohli usporiadať sympózium.

Možno budeme musieť vyčleniť pár hodín týždenne pre individuálne štúdium katechizmu. Počas tohto roka sa bude každá skupina snažiť, aby raz týždenne študovala Katechizmus Katolíckej cirkvi. V Ríme budeme venovať každú sobotu štúdiu katechizmu.

Prvá časť katechizmu od čísla 26 po číslo1065 sa delí na sto jeden odstavcov v tridsiatich hlavných častiach. Hoci je tam 1039 čísel, keď vylúčime "zhrnutia", ktorých je 179, celkový počet, ktorý máme preštudovať, je len 860 počas trinástich mesiacov. Pokúsme sa začať v treťom týždni októbra 2012 a skončiť 20.novembra 2013.

Urobil som zoznam pre našu skupinu Laických misionárov lásky v Ríme, pretože sa stretávame každú sobotu v týždni na štúdiu Katechizmu spoločne ako skupina. Máme päťdesiatdva stretnutí, s výnimkou Vianoc, Nového roka, Svätého týždňa a veľkonočného týždňa.

V sobotu sa bude skupina Laických misionárov lásky v Ríme stretávať ako obvykle o 17:30. Iné skupiny si môžu zvoliť vlastný deň v týždni a vlastnú hodinu stretnutia, pokiaľ to nejde v sobotu, môže to byť iný deň. Každá skupina sa môže dohodnúť so svojím duchovným sprievodcom, v ktorý deň týždňa a v ktorú hodinu dňa sa skupina môže spoločne stretnúť.

Je potrebné prejsť 16 čísel z Katechizmu Katolíckej cirkvi každý týždeň, aby sme stihli dokončiť celú sekciu o viere v danom čase. Pripomeňme si, že je takmer nemožné prejsť v skupinách všetky tieto čísla. Je to možné individuálne. Prosím, nebojte sa príliš, ani sa neznepokojujte, ak nedokončíte všetky čísla, ak ich je príliš veľa. Robte, čo môžete. Modlite sa veľa k Duchu Svätému, aby vám pomohol a viedol vás. Naši bratia v Ríme tiež postupujú podľa podobného programu.

27 OCTOBER          Nos.     26-43

03 NOVEMBER       Nos.     50-67

10 ONOVEMBER    Nos.     74-87

17 NOVEMBER       Nos.     88-108

24 NOVEMBER       Nos.     109-123

01 DECEMBER       Nos.     124-147

15 DECEMBER       Nos.     148-165

22 DECEMBER       Nos.     166-191

05 JANUARY (2013)            Nos.     192-207

12 JANUARY                      Nos.     208-227

19 JANUARY                      Nos.     232-248

26 JANUARY                      Nos.     249-271

02 FEBRUARY                    Nos.     272-292

09 FEBRUARY                    Nos.     293-308

16 FEBRUARY                    Nos.     309-333

23 FEBRUARY                    Nos.     334-349

02 MARCH                          Nos.     355-373

09 MARCH                          Nos.     374-395

16 MARCH                          Nos.     396-412

23 MARCH                          Nos.     422-440

06 APRIL                            Nos.     441-460

13 APRIL                            Nos.     461-478

20 APRIL                            Nos.     484-498

27 APRIL                            Nos.     499-518

04 MAY                              Nos.     519-534

11 MAY                              Nos.     535-550

18 MAY                              Nos.     551-576

25 MAY                              Nos.     577-591

01 JUNE                             Nos.     595-611

08 JUNE                             Nos.     612-635

15 JUNE                             Nos.     638-655

22 JUNE                             Nos.     659-679

06 JULY                              Nos.     683-701

13 JULY                              Nos.     702-716

20 JULY                              Nos.     717-732

27 JULY                              Nos.     733-757

03 AUGUST                        Nos.     758-771

10 AUGUST                        Nos.     772-791

17 AUGUST                        Nos.     792-816

24 AUGUST                        Nos.     817-831

31 AUGUST                        Nos.     832-848

7 SEPTEMBER                   Nos.     849-865

14 SEPTEMBER                 Nos.     871-887

21 SEPTEMBER                 Nos.     888-903

28 SEPTEMBER                 Nos.     904-919

05 OCTOBER                      Nos.     920-933

12 OCTOBER                      Nos.     946-963

19 OCTOBER                      Nos.     964-983

26 OCTOBER                      Nos.     988-1004

02 NOVEMBER                   Nos.     1005-1022

09 NOVEMBER                   Nos.     1023-1037

16 NOVEMBER                   Nos.     1038-1050

 

 

Láska a modlitby. Boh vám žehnaj.