jtemplate.ru - free extensions for joomla

Holy Family icon

„Svätosť nie je luxus pre niekoľkých ľudí, ale obyčajná povinnosť pre vás a pre mňa.“  ~Matka Tereza 

 Sviatok sv. Petra a Pavla 2015


Pocta sestre Nirmale Joshi MC
O. Sebastian Vazhakala, MC

Náš život na zemi je dar a tajomstvo. Všetci sme Božími darmi, ktoré majú žiť pre Neho a pre ostatných. Náš život na zemi je záhadou, o ktorej treba uvažovať a zdieľať ju.

Sestra Mary Nirmala Joshi MC, narodená v Dorande, Ranchi, 23. júla 1934 bola darom od Boha, v prvom rade pre svojich vlastných milovaných rodičov a rodinu. Vyrastala v rodine, ktorá bola jej prvou školou a jej rodičia boli jej prvými a najdôležitejšími učiteľmi. Naučila sa od nich skutočné a trvalé hodnoty, ktoré sa časom sa rozvinuli a rozkvitli.

Ako rástla v múdrosti, poznaní a veku, to čo ju jej rodičia naučili a to, čo sa naučila od svojich školských rokov, ju viedlo, aby išla hlbšie do pravdy. Jej myseľ nebola uspokojená, jej srdce túžilo po väčších a trvalých hodnotách života. Jej duša bola smädná po živom a milujúcom Bohu.

Chápala, že bola stvorená Bohom, aby milovala a bola milovaná; pochopila, že Boh ju stvoril, aby milovala a zdieľala sa bez hraníc, bezpodmienečne a bez predsudkov. Zistila, že keď trávila čas posudzovaním druhých, nemala čas milovať ostatných. Prišla k tomu, že pochopila, že by sa mala snažiť žiť a milovať dnes, bez prílišného uvažovania o minulosti alebo prílišných obáv o budúcnosť. Nechala minulosť Božiemu milosrdenstvu, budúcnosť Jeho prozreteľnosti a prítomnosť Jeho láske. Žila súčasnosť s radosťou a nadšením.

Duša sestry Nirmaly Joshi MC sa stávala stále viac hladnou a smädnou po živom Bohu. Čím viac sa modlila, tým viac chcela stretnúť osobu, ku ktorej sa modlila. Postupne prichádzala na to, že modlitba bez stretnutia sa s osobou sa stáva mechanickou a láska bez nadprirodzena sa stáva sociálnou prácou.

Tu prišiel Ježiš do jej života; Ježiš chápal jej túžbu, Ježiš ju vzal do svojej školy lásky, pokory, milosrdenstva a súcitu. Ježiš jej dal odvahu a vznešené cnosti lásky a pokory. Nemohla už viac čakať. Vyšla zo svojho tradičného náboženstva a hinduistického rodinného prostredia. Vošla do tmy a rozhodla sa ísť vo viere. Rodičia ju učili, aby bola úprimná a čestná, aby rešpektovala ľudí bez ohľadu na kastu, farbu pleti, náboženstvo alebo spoločenské postavenie.

Takže teraz, aby bola úprimná a čestná, musela sa zamilovať do osoby Ježiša, ktorého cesty a hodnoty sa rozhodla prijať. Spoznávala Ježiša viac a viac, a to nielen ako svojho Spasiteľa, ale Spasiteľa všetkých ľudských bytostí. Ježiš sa stal jej priateľom, ktorého nevestou sa stane.

Začala hľadať plnosť pravdy a väčšiu lásku. Našla ju v osobe bl. Matky Terezy MC a v Kongregácii Misionárok lásky, odpoveď a naplnenie túžby svojho srdca. Nielenže opustila svojich milovaných rodičov a svoju rodinu, ale aj náboženstvo, do ktorého sa narodila. Tak v marci 1958, vo veku dvadsaťštyri rokov, slečna Kusum Joshi stretla bl. Matku Terezu MC. Toto stretnutie bolo pre ňu rozhodujúce. Predtým, než sa pripojila k Misionárkam lásky, prijala katolícku vieru v apríli 1958 a v máji toho istého roku  vstúpila k Misionárkam lásky.

V spoločnosti Misionárok lásky našla odpoveď na túžbu svojej duše, jej hlad a smäd. Začala hlbšie prežívať nielen ľudský hlad a smäd, ale Ježišovu vlastnú túžbu po láske a po dušiach. Uvedomila si, že bola vybratá, aby sa stala nevestou ukrižovaného Ježiša. Čím viac spoznávala Ježiša, tým viac Ho milovala a slúžila Mu vo svojich vlastných sestrách a v osobách chudobných.

Teraz začala čítať a meditovať nad Božím Slovom, Bibliou. Čím viac čítala blahoslavenstvá, tým viac objavovala ich hlboký zmysel a význam. Začala si uvedomovať, že to už viac nebola ona, kto bol stredom jej života, ale Ježiš! Pochopila, že život bez lásky a dobročinnosti je bolestným peklom. Pochopila význam prvého z blahoslavenstiev: "Blahoslavení chudobní v duchu" (Mt 5: 3). To znamená, že bez Boha sme úplne bezmocní, neužitoční a nehodní. Bez Ježiša nemôžeme nič urobiť. Uvedomila si, že, ako povedal svätý Pavol: "Môžem robiť všetko v tom, ktorý ma posilňuje." Uvedomila si, že celý náš život, všetko v nás je Boží dar, ktorý má byť použitý na Božiu slávu a pre dobro druhých.

Nie sme tu preto, aby sme žili pre seba. Sme stvorení milovať Boha a milovať ho v našich blížnych, zvlášť tých, ktorí žijú v chudobe a hlade, a to ako v duchovnom, tak aj v materiálnom. Pochopila, že všetko, čo robíme najmenšiemu z našich bratov, robíme to pre Ježiša. Začala oceňovať úžasnú krásu svojho povolania patriť Ježišovi a mať myseľ a srdce Ježiša. Dovolila Duchu Svätému, aby do nej vstúpil. Dovolila mu, aby ju roztavil, formoval ju a použil si ju, aby kŕmila hladných, a to nielen pokrmom pre telo, ale aj pre dušu. Naučila sa, že všetko, čo urobila pre kohokoľvek, Kristus to počíta, ako by to urobila pre Neho. Takže nikdy neváhala robiť dobro pre druhých, bez ohľadu na to, či si to zaslúžili, alebo nie, pretože vedela, že Boh nikdy nezabudne. Začala zažívať nekonečný smäd Ježiša na kríži a v Eucharistii po láske a po dušiach.

Naučila sa, že láska je všetko. Bez lásky náš život stráca svoj význam. Láska nemôže byť dobytá alebo porazená; láska premôže všetkých a všetko. Láska zahŕňa všetkých a všetko. Je niečo, čo láska nemôže dosiahnuť? Dobročinnosť spolu s pokorou je najsilnejšia zo všetkých zbraní v našom boji, v ktorom dobývame svet pre Boha. Láska sa dáva poznať prostredníctvom osôb, ktoré žijú bližšie k Bohu a pracujú pre Neho.

Nebeskí anjeli preniesli dušu sestry Nirmaly MC do lona Najsvätejšej Trojice v noci dňa 22. júna 2015, odkiaľ bude žehnať a pomáhať všetkým, ktorí budú žiadať jej pomoc.

Jej pozostatky boli vystavené na verejnú úctu vo farskom kostole sv. Jána v Sealdah, Kalkata po celý deň. Ľudia zo všetkých oblastí života, bez ohľadu na kastu a náboženstvo, postavenie alebo farbu pleti, prišli vzdať hold jej krehkému telu. Medzi nimi bolo veľa hodnostárov, vrátane pani Mamthy Banerjee, ministerskej predsedníčky Západného Bengálska. Médiá boli tiež veľmi aktívne.

Sestry Misionárky lásky, Laickí misionári lásky a ďalší za ňu bez prestania obetovali modlitby, zahŕňajúc eucharistickú adoráciu, celú noc na vigíliu jej pohrebu.

Sestra Nirmala MC sa už nejakú dobu necítila dobre. Počas niekoľkých mesiacov bola viackrát v nemocnici, stále slabšia a slabšia na tele. Ale snažila sa udržiavať svojho ducha silného a bdelého. Jej pamäť bola pri zmysloch a triezva.

Od piatku 19. júna 2015 bola doma, keď jej obličky z väčšej časti zlyhali, spolu s niekoľkými ďalšími komplikáciami.

V sobotu 20. júna sa jej stav stal znepokojujúco vážnym, keď sa jej ťažko dýchalo. Sestry ju obklopili a začali sa modliť, informujúc všetky regionálne predstavené Misionárok lásky o jej kritickom stave. Sestra Prema MC, sestra Lysa MC a iné sa ponáhľali do kláštora svätého Jána v Sealdah. Sestra Maria Danuta MC, hlavná predstavená kontemplatívnych sestier Misionárok lásky, bola s niekoľkými ďalšími sestrami v Tintarii na duchovných cvičeniach. Keď počuli o kritickom stave sestry Nirmaly MC, rozhodli sa vrátiť do Kalkaty, spolu sestrou Jocelinou MC, regionálnou predstavenou regiónu Siliguri. Pred dosiahnutím kláštora v Siliguri mali vážnu nehodu. Všetci boli v šoku a zranení, ale sestra Jocelina MC musela byť hospitalizovaná a nemohla prísť navštíviť sestru Nirmalu MC, pretože lekári ju požiadali, aby osem týždňov zostala na lôžku.

Väčšina regionálnych predstavených Indie prišla navštíviť sestru Nirmalu MC a modliť sa so sestrami. Jej izba bola vždy preplnená, modlitby a prosby boli obetované vo dne v noci, zatiaľ čo sestry v kláštore neprestajne obetovali adoráciu a modlitby. Každý deň sa v jej izbe slúžila svätá omša. Ona bola od rána 20. júna 2015 v agónii. Jej vlastná sestra, sestra Mary Therese AC, zostala modliac sa pri jej posteli. Jeden z jej bratov a jeho manželka prišli v pondelok večer.

Sestra Ancy MC, ktorá neopustila sestru Nirmalu, odkedy ochorela, informovala

o. Sebastiana MC o kritickom stave sestry Nirmaly MC. Pretože som mal letenku do Dillí rezervovanú na 2. júla 2015 a taktiež návštevu Kalkaty, usiloval som sa spoznať Božiu vôľu. Veľa som sa modlil, prosil Boha o znamenie, aby som spoznal jeho vôľu. A znamenie som dostal skrze pána Flavia a pani Sonie, nášho páru Laických misionárov lásky, ktorí ma prišli zachrániť. Spolu s pani Giannou LMC vynaložili všetko úsilie a kúpili lístok na nočný let Air India v sobotu 20. júna 2015. Bolo už 16:30. Cítil som voči všetkých trom veľkú vďaku.

Bola to pre mňa naozaj Božia prozreteľnosť, že sa našiel let ešte v tú noc, ktorý mi umožnil doraziť do Kalkaty v nedeľu popoludní. Pán Mathew, môj synovec, so svojou dcérou pani Anu čakali, aby ma ihneď vzali k sestre Nirmale MC. O 18:00 sme boli v kláštore sv. Jána v Sealdah.

Stav sestry Nirmaly MC, ľudsky povedané, bol veľmi biedny. V takejto situácii človek môže cítiť rozpaky, aspoň ja som to tak prežíval. Chvíľu som sa modlil nad sestrou Nirmalou MC a potom šiel slúžiť svätú omšu v kaplnke kontemplatívnych sestier Misionárok lásky. Na moje prekvapenie bola kaplnka plná sestier, ktoré prišli z rôznych komunít navštíviť sestru Nirmalu MC.

V pondelok 22. júna 2015 bola sestra Nirmala MC aj naďalej v rovnakom stave intenzívnej bolesti a smrteľnej agónie. Okolo poludnia som ju opäť navštívil a dlho som sa nad ňou modlil. Povedal som sestrám, ktoré sa modlili v tichosti, že Ježiš chce, aby sme chválili a ďakovali Bohu za sestru Nirmalu MC. Hoci bolo pre mňa ťažké začať sa modliť nahlas, začal som sa modliť k Duchu Svätému, aby mi do úst vložil modlitby, ktoré by som sa mal modliť. Už to neboli moje slová, ale slová Ducha Svätého. Na moju žiadosť sestry spievali piesne chvály a vďaky. Mohlo to trvať asi hodinu.

Aj napriek tomu som cítil, že tam bola zviazanosť a že sme sa museli modliť za vyslobodenie. Prebral som to so sestrou Premou MC a sestrou Ancy MC a oni úplne súhlasili. Takže sme sa modlili Korunku Božieho Milosrdenstva a modlitby vyslobodenia a kropil som svätenou vodou ju a všetkých v miestnosti, ktorí sa modlili s nami.

V priebehu niekoľkých minút už bol pripravený oltár na svätú omšu a my sme slávili posledný krát so sestrou Nirmalou MC Svätú Eucharistiu. Obetovali sme votívnu omšu "za milosť šťastnej smrti". Dal som jej na lyžičke drahocennú krv. Nielenže ju prijala, ale videl som, že sa skutočne tešila, že prijala drahocennú Ježišovu krv. Po svätom prijímaní sme sa spoločne modlili modlitbu prepustenia zomierajúcich bl. Charlesa Foucaulda: "Otče, odovzdávam sa do tvojich rúk, urob so mnou, čo sa ti páči. Nech so mnou urobíš čokoľvek, ďakujem ti. Na všetko som pripravený, všetko prijímam. Nič iné si, môj Bože, nežiadam, než aby sa na mne a na všetkých tvojich stvoreniach naplnila tvoja vôľa...“ Teraz už bola pripravená prejsť z tohto sveta utrpenia, sĺz a bolesti do "Svätého mesta, nového Jeruzalema"(porov Zjv 21: 1-6 ).

Prv, než som išiel do mariánskej svätyne Baitakhana, kde som strávil noc, povedal som sestre Ancy MC a niekoľkým ďalším sestrám, že by mala ísť túto noc domov k Bohu a vďaka Bohu, že išla, pretože teraz bola slobodná a pripravená.

Posledné dni sestry Nirmaly MC, plné intenzívnej bolesti, dlhodobej agónie, jej smrť, bdenie a jej pohreb boli všetky spojené so založením kontemplatívnej vetvy sestier Misionárok lásky, ktoré sa konalo na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v piatok 25. júna 1976. Mimochodom, bolo to v rovnaký deň, keď o. Sebastian MC prišiel do Los Angeles z Kalkaty. V priebehu rokov sestra Nirmala MC a ja sme spoznávali viac a viac naše spoločné snaženia. Bl. Matka Tereza MC chcela, aby sme zostali blízko, aby sme mali rovnakého ducha nakoľko je to možné.

Pre mňa to bol dar a výsada byť blízko sestry Nirmaly MC počas jej posledných dní na zemi a modliť sa s toľkými z našich sestier, najmä slúžiť svätú omšu s a za sestru Nirmalu MC. Boh mi tiež udelil dar, aby som sa aktívne podieľať na bdení, pohrebe a pochovaní sestry Nirmaly MC, čo bol zázrak, ktorý mi dobrý Boh udelil na príhovor sestry Nirmaly MC.

Moja srdečná vďaka sestre Preme MC, sestre Lyse MC, sestre Marii Danute MC, sestre Ancy MC, sestre Fatime MC, sestre Gracii MC a mnohým ďalším, ktorí boli ku mne takí láskaví počas môjho pobytu v Kalkate. Tiež ďakujem pánovi Mathewovi a jeho rodine, pani Sumite Mantosh LMC a pani Angeline, jej dcére a ďalším. Kiež ich všetkých dobrý Boh žehná a odmení.

Predovšetkým ďakujeme Bohu za dar sestry Nirmaly MC Misionárom lásky, Cirkvi a svetu. Teraz nám bude aj naďalej žehnať a modliť sa za nás z neba. "Moje nebo bude spočívať v konaní dobra na zemi" (St. Terézia z Lisieux)

Láska a modlitby.

Boh Vám žehnaj.