jtemplate.ru - free extensions for joomla

Holy Family icon

„Svätosť nie je luxus pre niekoľkých ľudí, ale obyčajná povinnosť pre vás a pre mňa.“  ~Matka Tereza Sviatok Panny Márie fatimskej 2015

2015 Albánske národné vyznamenanie – správa
O. Sebastián Vazhakala, MC

Nech naša vďačnosť Bohu nikdy nekončí!

            Kiež milosť a pokoj vzkrieseného Pána je s vami v tomto svätom období Veľkej noci, ktoré nás pripravuje na veľký sviatok Turíc. Modlime sa za nové Turíce v našej Spoločnosti, v našom hnutí a v každom z nás.

            Ďakujem vám za všetky vaše modlitby a obety ponúkané za mňa Bohu v Ježišovi, Márii a Jozefovi, na moje mnohé úmysly. Mojím úprimným poďakovaním vám sú moje modlitby a obety za vás, ktoré sú nepretržite obetované za všetky vaše početné úmysly a potreby, najmä vašich rodinných príslušníkov, za skupiny Laických misionárov lásky, za našich chudobných, ktorí trpia na tele i na duši. Pretože sme jedna rodina, konáme jednu obetu Bohu, kladúc každého do kalicha života. Zem je našim oltárom, na ktorom obetujeme všetky námahy a pot trpiaceho ľudstva, opustených a zabudnutých v zhone a hektickom živote nášho dnešného sveta.

            Ale nemôžeme byť len pesimistickí. Je toľko dobrého v najhorších z nás a toľko zlého v najlepších z nás. Zlo nemá posledné slovo. Láska a dobročinnosť nemôžu byť dobyté ani porazené. Láska premôže všetko a každého. Možno to bude nejakú dobu trvať. To, čo mi práve prichádza na myseľ, je staré dobré védske porekadlo spred 2500 rokov pred naším letopočtom: "Satyam evam, Jayathe", čo znamená "len pravda zvíťazí, len pravda pretrvá". Pravda sama je víťazná.

            Občas strácame veľa z nášho času snahou riešiť problémy a nájsť odpovede na mnoho znepokojujúcich otázok. Inokedy si lámeme hlavu nad mnohými hádankami života a nedarí sa nám vidieť úsmev dieťaťa alebo krásu kvetov, horlivosť rehoľníkov, horlivosť a zápal niektorých Misionárov lásky hasiť nekonečný smäd Ježiša na kríži a v Eucharistii po láske a po dušiach. Občas je pozorovanie tváre našich chudobných a rozjímanie o znetvorenej a trpiacej tvári Ježiša milosť sama o sebe.

            V Ríme máme kaplnku nepretržitej adorácie, kde je Ježiš milovaný a adorovaný dvadsaťštyri hodín dňa a noci a potom Casa Serena, náš nočný útulok, kde je Ježiš milovaný a kde sa mu slúži každý deň v roku. Oba sú dvomi spôsobmi, ako milovať a slúžiť Pánovi. "V Bohu a s Bohom milujem aj človeka, ktorého nemám rád a ktorého ani nepoznám. To sa môže uskutočniť len na základe intímneho stretnutia s Bohom, stretnutia, ktoré sa stalo spoločenstvom vôle, ktoré dokonca ovplyvňuje aj moje pocity. Potom sa učím pozerať sa na tohto druhého človeka nielen svojimi očami a svojimi pocitmi, ale pohľadom Ježiša Krista. Jeho priateľ je mojím priateľom. Nad rámec toho čo vidím, vnímam v iných vnútornú túžbu po znamení lásky, znepokojenia..."(pápež Benedikt XVI., Deus Caritas Est).

            Modlitba vyžaduje stretnutie s osobou Ježiša Krista, ktorý nás vedie ku skutočnej láske. Iba stretnutie s Ježišom v modlitbe a rozjímaní nám môže pomôcť praktizovať lásku a dobročinnosť s tým, čo nás presahuje. V opačnom prípade sa môže stať rutinnou, bez skutočného ducha. Nerobíme našu prácu s a pre chudobných pre niečo, alebo pre niečie meno a slávu. Po prvé, nie je to naša práca, čo robíme; je to Božie dielo. Je to pre Ježiša v chudobných, že dávame našu lásku. "Urobili ste to pre mňa" (Mt 25,40), hovorí Pán.

            V nedeľu 3.5.2015 mi albánsky prezident pán Bujar (Veľkorysý) Nishani udelil "Vyznamenanie Matky Terezy", ktorá by malo byť najvyšším albánskym vyznamenaním. Mnohí z vás už možno o tom počuli. Moja srdečná vďaka všetkým, ktorí obetovali svoje vrelé modlitby a poslali svoje zbožné pozdravy.

            Pán Bujar Nishani, prezident Albánska, dorazil o 9:55 priamo pred kostol bratov. Privítal ho starosta mesta Bushat, pán Zef Hila a o. Sebastian MC. Ľudia stáli v jednej línii od cesty ku vchodu do kostola, vrátane niektorých z našich sestier Misionárok lásky. Pozdravil jedného po druhom, keď kráčal k hlavnému vchodu do kostola. Televízne kamery takmer zablokovali priechody.

            Kostol už bol plný, a to nielen katolíkov, ale aj s pravoslávnych kresťanov a mnohých patriacich k islamskému náboženstvu. Pozdravujúc ľudí v zadnej časti kostola, prišiel prezident priamo dopredu, kde boli pripravené miesta pre prezidenta, pre starostu a pre o. Sebastiana MC. Zbor spieval uvítaciu pieseň. Jeden z básnikov Shkodry si pripravil svoju báseň.

            Už bol skoro čas pripraviť sa na svätú omšu. Boli tam prítomní dvaja arcibiskupi: Jeho Excelencia RT. Rev. Angelo Massafra, arcibiskup Shkodra-Pult, bol hlavným celebrantom. Jeho Excelencia Rt. Rev. Ramiro Moliner Ingles, apoštolský nuncius pre Albánsko, koncelebroval sv. omšu spolu s ďalšími kňazmi. Slávnostná svätá omša sa skončila napoludnie.

            V kostole bolo úplné ticho, vedomie úžasnej Božej prítomnosti. Evanjelium tohto dňa bolo veľmi významné: obraz viniča a ratolestí z 15. kapitoly Jánovho evanjelia.

            Po záverečnom požehnaní boli všetci vyzvaní, aby opäť zaujali svoje miesta. A začal sa obrad. Starosta Bushatu, pán Zef Hila, privítal prezidenta v mene obyvateľov Bushatu, vysvetlil prítomným zmysel a význam toho, čo sa bude konať. A prišiel rad na prezidentov príhovor. Mal špeciálne pódium s už upevneným mikrofónom. Prezident hovoril v albánčine asi 15 minút, na konci ktorého mi udelil "Vyznamenanie Matky Terezy" s nasledujúcou citáciou:

 "Albánska republika,
prezident republiky
udeľuje
Vyznamenanie Matky Terezy
o. Sebastianovi Vazhakalovi

            Posúdiac jeho prínos, neoceniteľnú pomoc a altruistickú pomoc najpoľutovaniahodnejším a najbezbrannejším a tiež pre ľudskú skromnosť a pokoru, ktorá charakterizuje štedré skutky približovaním sa cnostiam anjela strážneho a pozemského svätca."

Dekrét č. 9077
Tirana, 28.apríla 2015

Prezident republiky
Bujar Nishani


 

Bol to dojímavý moment pre všetkých prítomných. Teraz bol rad na mne, aby som predniesol príhovor, ktorý som sa snažil urobiť v angličtine. Bol som pod vplyvom silných antibiotík, injekcií aj tabliet. Dr. Odetta Hasaj, ktorá zariadila moju cestu do Albánska, prekladala môj prejav do albánčiny, čo jej išlo veľmi dobre.

            Teraz zostávala už len návšteva prezidenta u jedného z pacientov a obed. Pán Athanas, ktorý je do konca života pripútaný na posteľ, bol jedným z tých, ktorých prezident navštívil a zostal s ním niekoľko minút. Pre prezidenta to bol dojemný zážitok, keď počúval smutný a bolestný príbeh ochrnutia pána Athanasa.

            Teraz už bol pripravený obed. Boli pripravené dve refektóriá: jedno pre prezidenta, arcibiskupov, starostu a ďalších VIP hostí, ktorých zorganizoval pán Zef Hila, starosta Bushatu. Nebol to len čas na jedlo, ale mali sme dosť času porozprávať a zdieľať sa veľmi osobne. Prezident mi povedal, že bol nesmierne šťastný, keď videl úžasné Božie dielo vykonané v Albánsku počas mnohých rokov. Ale tiež povedal, že bol trochu smutný. Keď som sa ho spýtal, prečo, povedal, že také úžasné Božie dielo nebolo známe v Albánsku tak dlho. Povedal, že v Albánsku je možno niekoľko ľudí, ktorí môžu mať záujem pomôcť s týmto veľkým Božím dielom.

            Pretože nie sme schopní žiť minulosť, bez ohľadu na to, čo bolo v minulosti; je lepšie si pamätať minulosť s vďačnosťou a očistenými spomienkami a snažiť sa žiť prítomnosť s radosťou a nadšením a pozerať do budúcnosti s pokojnou dôverou. Je absolútne nutné naučiť sa využívať prítomnosť najlepšie, ako vieme.

            Apoštolský nuncius pre Albánsko sedel v refektári oproti mne. Povedal prezidentovi, že Misionári lásky nevyhľadávajú veľkú publicitu, ale žijú a pracujú pokorne a ticho. Nepochybne robíme Božie dielo a ak budeme robiť svoju prácu dobre a s veľkou zodpovednosťou, potom sa dobrý Boh postará o zvyšok. On môže urobiť viac, než si vôbec dokážeme myslieť alebo predstaviť. Jeho veľkorysosť nemá žiadne časové obmedzenie. Trvá naveky.

            Prezident, pán Bujar Nishani strávil s nami viac ako štyri a pol hodiny. Je veľmi priateľský. Vyjadril veľkú túžbu spolupracovať s nami, povedal, že bude pripravený a ochotný pomôcť nám pomáhať našim chudobným. Chce, aby sme s ním zostali v kontakte. Znovu a znovu trval na tom, že by sme mali byť slobodní pri kontakte s ním.

            Prezidentova návšteva bola hojne komentovaná rôznymi ľuďmi. Niektorí boli radi, že absolvoval cestu do nášho domu v Bushate  a odovzdal mi ocenenie osobne, zatiaľ čo niektorí ďalší boli nahnevaní, pretože k nám prišiel s prázdnymi rukami. Vo všetkom, čo robíme, existujú dva spôsoby, ako to vidieť. Je lepšie zapáliť sviečku, než preklínať tmu.

            Pre mňa bolo toto ocenenie znamením od Boha, že to, čo sme urobili a čo stále robíme, je Božie dielo; a Boh ukázal svoj súhlas a ocenenie Svojej práce vykonanej bratmi Misionármi lásky v Albánsku. Toto ocenenie je súčasťou Božieho diela. V mojom ocenení je Boh uznaný, dostáva sa Mu cti a je oslávený. "Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi" (Jn 15: 8).

            Prítomnosť miestnej cirkvi zastúpenej arcibiskupom Shkodra - Pult a prítomnosť univerzálnej Cirkvi, zastúpenej apoštolským nunciom v Albánsku, boli veľmi významné. Cirkev a štát kráčajú spolu. Skutky lásky sú skutkami pokoja. Prítomnosť prezidenta vzácnej krajiny Albánska bolo znamením, že Cirkev a štát nie sú v opozícii; že nechcú ísť izolovane, ani popri sebe, ale spoločne, nakoľko je to možné a potrebné. Láska nerozdeľuje a neoddeľuje, láska spája ľudí každého druhu a ide nad rámec vonkajšieho zdania a rozdielov a dokonca aj rôznych náboženských vyznaní.

            Koniec koncov, čo je srdcom každého náboženstva, ak nie neporaziteľná láska?! Náboženstvo bez lásky nie je skutočným náboženstvom, pretože náboženstvo je prostriedkom, a nie cieľom samým o sebe. Je to skrze náboženstvo, že patríme k Bohu, že prichádzame k poznaniu Boha, k láske k Bohu, k službe Bohu v našich blížnych, ktorí žijú a umierajú v chudobe a hlade. Najjednoduchšia a najkrajšia definícia Boha je, že "Boh je láska"; a dokonalá láska vyháňa všetok strach. Náboženstvo nie je na to, aby nás navzájom od seba oddeľovalo, ale aby nás zjednocovalo s Bohom skrze nášho blížneho.

            Tam, kde je skutočná láska, tam je skutočná úcta. Musíme rešpektovať iný spôsob uctievania Boha u každého človeka, ich spôsob, ako slúžia Bohu v blížnom. Toto sa stalo v Kisha Bushate a Betheli v nedeľu 3.5.2015 v udalosti, ktorá sa tam konala.

Boh sám to môže urobiť. "Kto môže vysvetliť Božie rozhodnutia? Kto môže pochopiť jeho cesty? Kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo, kto bol Jeho radcom? A kto mu dal niečo prvý, aby mu bolo treba vrátiť? Jemu sláva naveky! Amen."(Rim 11: 33-36).

            Moja srdečná vďaka patrí našim bratom v komunite v Kishat Bushat - Betheli. Odkedy dostali správu o vyznamenaní, Br. Mathew MC a Br. André Marie MC a ich komunity bratov pracovali veľmi usilovne, aby zabezpečili a pripravili túto udalosť. Kontaktovali arcibiskupa Shkodry a apoštolského nuncia v Tirane a všetkých tých, ktorí mali byť kontaktovaní kvôli tejto príležitosti. Začali sa modliť Memorare a požiadali mnohých ľudí o modlitbu, aby sa táto udalosť stala skutočnou turíčnou skúsenosťou pre všetkých účastníkov a novými Turícami pre našu Spoločnosť a zvlášť pre našich chudobných.

            Sestry Misionárky lásky zo Shkodry boli mimoriadne veľkorysé na svoj čas, aby pripravili kaplnku, aby vyzerala naozaj príjemne a krásne počas slávenia nedeľnej Eucharistie.

            Vyskytlo sa aj niekoľko prekážok a ťažkostí. Aj keď som očakával svoju spiatočnú cestu z Ghany, Afrika, skončil som veľmi chorý až tak, že hrozilo zrušenie mojej cesty do Albánska. Moje osobitné poďakovanie patrí Dr. Odette Hasaj, ktorá mi nielenže poskytla lekársku pomoc, ale tiež ma sprevádzala do Albánska a späť. Tiež prekladala moju reč do albánčiny, čo ocenili všetci.

            Br. Jan-Timo MC reprezentoval našu Spoločnosť a pani Gianna Tommasi LMC hnutie Laických misionárov lásky. Vládol tam skutočný rodinný duch, a to aj s tými z vás, ktorí sa k nám pripojili nablízko a na diaľku v duchu vrúcnych modlitieb a radostného zdieľania. Každému z vás hovorím: "Ďakujem vám." Kiež dobrý Boh žehná a odmení  každého jedného v hojnosti. Nech naša vďačnosť Bohu nikdy nekončí!

Láska a modlitby.

Boh vám žehnaj.

O. Sebastian Vazhakala MC

Pozrite si viac fotografií z tejto udalosti tu: Medaila Matky Terezy udelená o. Sebastianovi Vazhakalovi albánskym prezidentom, pánom Bujarom Nishanim

Fr Sebastian AlbanianPres MCBrothers