jtemplate.ru - free extensions for joomla

„Svätosť nie je luxus pre niekoľkých ľudí, ale obyčajná povinnosť pre vás a pre mňa.“  ~Matka Tereza 


Náš spôsob života

 

Plán pre náš spôsob života je podrobne vyjadrený v procese našej formácie štúdiom Stanov a Základných listov. Navyše, denné modlitby, novény a adorácia Najsvätejšej sviatosti pomáhajú preklenúť priepasť medzi našimi dušami a naším chápaním učenia nachádzajúcom sa v Stanovách a Základných listoch.