Laickí misionári lásky

Hnutie Laických misionárov lásky, ktoré bolo založené v Ríme 16. apríla 1984, je laickou vetvou Misionárov lásky blahoslavenej Matky Terezy z Kalkaty.

Patrónom Laických misionárov lásky je Svätá rodina z Nazareta, model nášho života a zdroj našej inšpirácie.

Duchom Laických misionárov lásky je duch úplného odovzdania sa do Božej vôle s detskou dôverou v Jeho otcovskú starostlivosť a pripravenosti slúžiť v hlbokej pokore podľa vzoru Ježiša, Márie a Jozefa.

Cieľom Laických misionárov lásky je hasiť nekonečný smäd Ježiša na kríži po láske a po dušiach.

Špeciálnym poslaním Laických misionárov lásky je pracovať pre spásu a posvätenie členov našich rodín, členov nášho hnutia a najchudobnejších z chudobných celého sveta.