Udalosti

Lokálne skupiny Laických misionárov lásky sa stretávajú každý mesiac na modlitbu, formačné lekcie a aby žili svoj záväzok služby najchudobnejším z chudobných. Naviac, okrem mesačných stretnutí sa mnohé skupiny Laických misionárov lásky stretávajú aj počas mesiaca pri konaní služby v miestnych projektoch, ako je dobrovoľníctvo pri vydávaní jedla pre chudobných alebo zbieraním vecí pre miestne útulky pre bezdomovcov.

Rôzne regionálne duchovné obnovy sa konajú každoročne a Národná duchovná obnova Laických misionárov v USA sa koná každé dva roky. Ostatné dve Národné duchovné obnovy v USA, ktoré boli v rokoch 2011 a 2013, sa konali v Opátstve svätého Vincenta v Latrobe, Pensylvánia.

Pre nadchádzajúce udalosti kliknite na Kalendár alebo tabuľku duchovných obnôv, ktoré sa nachádzajú v menu Udalosti.