O nás

Hnutie Laických misionárov lásky je hnutím Katolíckej cirkvi založené na charizme Misionárok lásky a je vetvou rádu Misionárov lásky.

Laickí misionári lásky sú povolaní rásť vo svätosti svojím životom, zvlášť vo vlastných rodinách a žiť kontemplatívny život v srdci sveta, slúžiť tam, kde žijú, zvlášť najchudobnejším z chudobných. Naše hnutie bolo založené v Ríme štyrmi laikmi, ktorí chceli žiť život väčšej svätosti a jednoty s Bohom a užšej spätosti so životom a prácou Misionárov lásky, v utorok Svätého týždňa, 16. apríla 1984, za prítomnosti Blahoslavenej Matky Terezy z Kalkaty, MC a otca Sebastiana Vazhakalu, MC. V súčasnosti sme vo viac než 50 krajinách.

V USA máme 379 Laických misionárov lásky, ktorí zložili sľuby a 71 ašpirantov. Sú zoskupení v 72 skupinách v rôznych mestách, v 37 štátoch USA.

V Kanade je 26 členov, ktorí zložili sľuby a 17 ašpirantov.