Povolanie Laických misionárov lásky


Hnutie známe ako "Laickí misionári lásky" je medzinárodným združením slobodných laikov ako i laikov v žijúcich v manželstve, mužov i žien, ktorí skladajú súkromné sľuby čistoty (manželskej čistoty), chudoby, poslušnosti a horlivej a nezištnej služby najchudobnejším z chudobných, žité v súlade so svojím životným stavom.

Život Laických misionárov lásky sa vyznačuje modlitbou a duchom radostnej obety vo vlastných rodinách a v srdci sveta a týmto statočným a svätým životom na každom mieste úplne zasväcujú svet Bohu, za pomoci duchovného otca, ktorý rozumie duchu Misionárov lásky a zdieľa ho. Laickí misionári lásky sú úzko spätí s rodinou Misionárok lásky založených Blahoslavenou Matkou Terezou z Kalkaty, ku ktorej sú duchovne pričlenení. Plne akceptujú právomoc Cirkvi a rešpektujú a poslúchajú jej predstaviteľov.