Naše hnutie


Hnutie známe ako Laickí misionári lásky (LMC) je medzinárodné združenie laikov: žijúcich v manželstve i slobodných, ktorí úzko spojení s duchom a charizmou rodiny Misionárok lásky skladajú súkromné (právne) sľuby čistoty (manželskej), chudoby, poslušnosti a štvrtý sľub horlivej a nezištnej služby najchudobnejším z chudobných, začínajúc členmi vlastnej rodiny. Žijúc uprostred sveta, Laickí misionári lásky zasväcujú svet úplne Bohu na každom mieste, vzdávajúc úctu svätosťou vlastného života, prostredníctvom modlitby, pokánia a skutkov milosrdenstva, podľa príkladu Svätej rodiny.

1.     História - 16. Apríla 1986 zložili v Ríme štyria laici, všetci žijúci v manželstve, svoje „súkromné sľuby“ v kaplnke Misionárov lásky - kontemplatívnych bratov na Via San Agapito, 8. Títo štyria laici, ktorí boli už niekoľko rokov spojení svojím životom modlitby, pokánia a skutkami milosrdenstva a potom, po asi dvoch rokoch štúdia dokumentu, ktorý vychádza z apoštolskej exhortácie Jána Pavla II. „Familiaris Consortio“(22.11.1981), v utorok vo Svätom týždni mimoriadneho roku nášho vykúpenia, zložili svoje súkromné sľuby v prítomnosti Matky Terezy z Kalkaty, otca Sebastiana Vazhakalu, MC a komunity bratov a mnohých laikov.

2.     Cieľ - cieľom nášho hnutia je posväcovanie samého seba a vlastných rodín úplným zasvätením seba, svojich rodín a celého sveta Bohu, podľa príkladu Pána Ježiša, Panny Márie a sv. Jozefa praktizovaním tých istých čností, ktoré praktizovali oni.

3.     Patróni - patrónom Laických misionárov lásky je Svätá rodina, naši nebeskí patróni, ochrancovia a prihovorcovia.

4.     Cirkevný štatút - keď boli Stanovy hotové, požiadali sme vikára rímskej diecézy, ktorý ich akceptoval, požehnal a schválil naše Hnutie 25. Februára 1987.(pozrite si v Stanovách kópiu listu Jeho Eminencie kardinála Uga Polettiho, Rím).

5.     Rast o rozvoj - vďaka Božej milosti začalo Hnutie celkom rýchlo rásť a začalo sa rozširovať do rôznych krajín Európy, severnej, centrálnej a južnej Ameriky a jeho Stanovy boli preložené do viac ako 15 jazykov. Okrem toho máme vlastnú malú modlitebnú knižku a taktiež mnohí z nás majú Liturgiu hodín, ktorú sa modlia každý deň, prinajmenšom ranné chvály a vešpery.


Krajiny - Laickí misionári lásky v Európe(Taliansko, Španielsko, Nemecko, Belgicko, Holandsko, Veľká Británia, Írsko, Dánsko, Poľsko, Maďarsko, Česko, Slovensko, Slovinsko, Litva), v Amerike(USA, Kanada, Mexiko, Nikaragua, Kostarika, Panama, Kolumbia, Argentína), India, Macao.


Máme viac ako 1000 zasvätených členov a niektorí sú vo formácii.

6.     Formácia - Laickí misionári lásky majú časové obdobie nazvané „Come and see“(Príďte a pozrite sa), to znamená, že záujemcovia môžu pravidelne prichádzať na stretnutia skupín, čítať, študovať a uvažovať o Stanovách, stretávať sa s duchovným sprievodcom a Misionármi lásky - sestrami alebo bratmi, ak je to možné. Na konci obdobia „Come and see“, po rozhovore s duchovným sprievodcom, môžu kandidáti začať dva roky formácie ako prípravu na prvé sľuby.(Stanovy odst. 6 – 8).

7.     Duchovný sprievodca - každá skupina má mať kňaza ako duchovného sprievodcu, ktorý pozná Stanovy a ducha Misionárov lásky a ktorý vedie skupinu spolu s koordinátorom skupiny.

8.     Štruktúra -

a)     Duchovný sprievodca - miestny, národný, medzinárodný

b)    Koordinátor - miestny(3roky), národný(3roky), medzinárodný(3roky)

9.     Stretnutia - každá skupina sa stretáva pravidelne raz do týždňa, ak to nie je možné, raz za dva týždne(„Rodina, ktorá sa spolu modlí, zostáva spolu“). Národné stretnutie býva raz za rok, ak je to možné. Raz za 4 - 5 rokov sa koná medzinárodné stretnutie.

10.  Medzinárodné stretnutia – doteraz malo naše Hnutie 4 medzinárodné stretnutia:  1.) Rím, 5 - 10. október 1992: 109 účastníkov zo 16 krajín  2.) Lurdy, 22. - 29. september 1996: 175 účastníkov z 20 krajín  3.) Rím, júl 2002: 150 účastníkov z 39 krajín  4.) Rím, 22. – 26. apríla 2009