Reč o. Sebastiána pri preberaní Medaily Matky Terezy
3.máj 2015
O. Sebastián Vazhakala MC

 

Vaša Excelencia, pán Bujar Nishani, prezident Albánskej republiky a vaši poradcovia, Vaša Excelencia Rt. Rev. Ramiro Moliner Inglés, apoštolský nuncius v Albánsku a Rt. Rev. Angelo Massafra, arcibiskup Shkodra – Pult, Zoti Zef Hila, starosta obce Bushat, významní hostia a návštevníci, všetci kňazi koncelebranti, moji bratia a sestry.

Chcel by som vás všetkých privítať v Kisha Bushat a Betheli, Dome Božom a domove pre našich zdravotne postihnutých chlapcov a mužov. Ďakujeme vám, že ste napriek ťažkostiam prišli na naše skromné ​​miesto, kde my, spoločenstvo bratov Misionárov lásky blahoslavenej Matky Terezy z Kalkaty, bývame a pracujeme od 8. septembra 1991. Blahoslavená Matka Tereza tu bola osobne niekoľkokrát, aby navštívila nás a ľudí v Bushate a okolitých dedinách, aby sa s nami modlila a ďakovala Bohu za všetko Jeho požehnanie.

Dostal som správu o dnešnej udalosti, keď som dával duchovné cvičenia našim bratom v Ghane, v Afrike. Moja spontánna myšlienka bola: Prečo ja, Pane? Kto som ja, že ma vybrali, aby som dostal toto prestížne ocenenie od prezidenta tejto vzácnej krajiny Albánska? Odpoveď, ktorú som dostal hlboko v sebe, nebola, že sa mám pýtať, ale, že to mám prijať s pokorou a vďačnosťou v mene chudobných. Pracovať usilovnejšie, viac s modlitbou, vernejšie a vytrvalejšie pre našich chudobných, a to najmä v Albánsku. Pochopil som, že to je súčasťou Božieho pôsobenia, ktoré inšpirovalo Zotiho Zef Hilu, starostu Bushatu, aby predložil moje meno Vašej Excelencii, prezidentovi Albánska a vašu Excelenciu, aby sa rozhodla udeliť mi toto vyznamenanie.

Namiesto vypytovania sa poďakujme Bohu a ďakujme Bohu za vás pán prezident a za všetkých tých, ktorí vám pomáhali, aby sa toto mohlo stať skutočnosťou pre všetok ľud Albánska. Reprezentujete tento ušľachtilý albánsky národ, ktorého jednou z nezabudnuteľných dcér bola Bl. Tereza Bojaxhiu MC. Musím povedať, že tým, že mi udeľujete toto národné vyznamenanie, vzdávate úctu jej a mne, ktorý som bol jej prvým duchovným synom. Mal som to šťastie veľmi úzko s ňou pracovať pre najchudobnejších z chudobných v rôznych častiach sveta viac ako tridsať rokov, od r. 1967 do r. 1997.

Váš príchod do nášho domu tu v Bushate je známkou toho, že aj vy máte nielen rovnaké albánske dedičstvo, ale máte aj rovnakého albánskeho ducha jednoduchosti, ľudskosti a solidarity.

25. apríla 1993 pápež sv. Ján Pavol II. navštívil Albánsko na pozvanie apoštolského nuncia, Jeho Excelencie arcibiskupa Ivana Diasa. V ten deň pápež sv. Ján Pavol II., blahej pamäti, stojaci na balkóne arcibiskupskej izby v Shkodre, povedal: "Na kríži sa Ježiš modlil za tých, ktorí ho ukrižovali, ukázal príklad bezpodmienečnej lásky, života, ktorý presahuje utŕžené urážky, a ktorý zabúdajúc na ne, je pripravený ponúknuť odpustenie ... Nemôžemnepozdraviť veľmi skromnú ženu, ktorá je tu medzi nami, Matku Terezu z Kalkaty v Indii. Každý vie, odkiaľ pochádza, aká je jej vlasť. Jej vlasť je tu. Dokonca aj počas obdobia, kedy bolo Albánsko úplne izolované, táto skromná rehoľníčka, táto užitočná služobníčka najchudobnejších, prinášala názov vašej krajiny do celého sveta. V Matke Tereze Albánsko vždy požívalo úctu. Toto je jej poslanie a všetci, ktorí, rovnako ako ona, sú ozajstnými Kristovými nasledovníkmi, Kristovými apoštolmi, apoštolmi Lásky. Dnes vám ďakujem, Sestra, v mene univerzálnej Cirkvi. Ďakujem vám, milé Albánsko, za túto dcéru vašej krajiny a vášho ľudu."

Matka Tereza, tak ako vy, milovala svoj ľud a svoju krajinu. V jednom zo svojich listov mi Bl. Matka Tereza napísala: "Môj najdrahší otec Sebastian MC, ... Moja matka ma nevidela 46 rokov - mesiace pred smrťou ma stále volala a túžila ma vidieť, svoje najmladšie dieťa. Albánsko, ktoré je také, aké je, nedovoľuje prísť žiadnej Indke. Mohla by som ísť tak blízko, ale k nie k nej. Takže zomrela s mojím menom na perách.“

V mene bratov Misionárov lásky, našich chudobných, najmä chlapcov so zdravotným postihnutím a mužov z Bethelu a všetkých tu prítomných, hovorím: Ďakujem pán prezident, ďakujem vašej rodine, vašim poradcom, ktorí sú tu s nami v dnešné dopoludnie, všetkým vašim blízkym spolupracovníkom a najmä pánovi Zef Hilovi a jeho rodine, ktorý nám bol skutočne nápomocný od nášho príchodu do Albánska.

Naše úprimné poďakovanie za všetku príhodnú podporu, ktorú dostávame od Vašich Excelencií, nášho arcibiskupa Angela Masafru a nášho apoštolského nuncia Ramira Molinera Inglesa, ktorý zastupuje pápeža v tejto krajine. Cítim s vami silné puto solidarity, pretože oficiálne zastupujete cirkev. Boh tu koná, ako v Cirkvi, tak aj v štáte, pre dobro všetkých.

Moji drahí bratia a sestry, so všetkými vami tu prítomnými by som rád poďakoval Bohu zo všetkých svojich síl a vláken môjho bytia a požiadal vás, aby ste nám aj naďalej pomáhali a spolupracovali s nami. Urobme spoločne niečo krásne pre Boha; buďme spoločne aj naďalej horiacimi sviecami a majme pravého ducha nepremožiteľnej lásky a bezpodmienečnej služby našim núdznym tejto významnej krajiny Albánska, nakoľko sme schopní. Robme aj naďalej obyčajné veci s mimoriadnou láskou.

Dnešné Albánsko tak veľmi závisí od mladých ľudí, ktorí sú životom dneška a nádejou zajtrajška. Je na ľuďoch Albánska dnešných dní, aby vybudovali skutočné Albánsko naplnené pokojom, radosťou a nádejou. Bl. Matka Tereza, blahej pamäti, postavila nielen Albánsko, ale celý svet na neporaziteľnej Božej láske. Bola vybraná, aby sa stala vernou nevestou ukrižovaného Ježiša, išla do všetkých kútov sveta šíriť vôňu Ježišovej lásky, Ježišovho súcitu, Ježišovho pokoja a radosti. Založila domovy lásky pre bezdomovcov, opustených a nechcených ľudí, ktorí žili na uliciach snáď ako zvieratá, ale zomreli ako anjeli s dôstojnosťou, nežnou láskou a starostlivosťou. Tieto domy sa stali oázou lásky, radosti a pokoja pre všetkých, vrátane malomocných, pacientov s AIDS, slobodné matky a nechcené deti.

Dnešné Albánsko sa musí snažiť vziať si Bl. Matku Terezu za príklad a svoje zrkadlo. Dnešné Albánsko môže byť na seba veľmi hrdé, ak žije ideály svojej dcéry Bl. Terezy Bojaxhiu, ktorej milovaná matka a sestra odpočívajú na cintoríne hlavného mesta Tirany.

Nech sa Albánsko ako národ stane nástrojom pokoja a radosti. Nech vládne mier a nech začína Albánskom. Modlím sa, aby to tak bolo a všetkých prosím o modlitby.

Končím s jednoduchou modlitbou, ktorú sa všetci Misionári lásky na celom svete modlia každý deň:

Pane, urob nás hodnými slúžiť našim blížnym po celom svete, ktorí žijú a umierajú v chudobe a hlade. Daj im dnes každodenný chlieb a skrze našu chápajúcu lásku im daj pokoj a radosť.

Zoya e Shkodres, lutu per ne. Nene Tereze, lutu per ne.

Boh vám žehnaj.

Pozrite si fotky z tejto udalosti: Medaila Matky Terezy udelená o. Sebastianovi albánskym prezidentom p. Bujarom Nishanim