jtemplate.ru - free extensions for joomla

Holy Family icon

„Svätosť nie je luxus pre niekoľkých ľudí, ale obyčajná povinnosť pre vás a pre mňa.“  ~Matka Tereza 

 

Pre nových návštevníkov

Na začiatku:

Hnutie bolo založené 16. apríla 1984 blahoslavenou Matkou Terezou z Kalkaty a otcom Sebastianom Vazhakalom, MC. Hnutie Laických misionárov lásky (LMC) je medzinárodné združenie laikov, ktorí sú úzko spätí s duchom a charizmou Misionárov lásky starostlivosťou o najchudobnejších z chudobných.

Duch Laických misionárov lásky:

Je jedným z úplného odovzdania sa do svätej Božej vôle s detskou dôverou v Jeho otcovskú starostlivosť a pripravenosť slúžiť v hlbokej pokore podľa vzoru Ježiša, Márie a Jozefa.

Cieľ Laických misionárov lásky:

Je hasiť nekonečný smäd Ježiša na kríži po láske k dušiam prostredníctvom každoročného skladania štyroch súkromných sľubov podľa Stanov Laických misionárov lásky.

Zvláštne poslanie Laických misionárov lásky:

Zvláštnym poslaním Laických misionárov lásky je pracovať pre spásu a posväcovanie členov ich vlastných rodín a najchudobnejších z chudobných celého sveta. Horlivá a nezištná služba najchudobnejším z chudobných zahŕňa ako duchovné tak aj telesné skutky lásky.

K duchovným skutkom milosrdenstva patrí:

• Napomínať hriešnikov
• Poúčať nevedomých
• Dobre radiť pochybujúcim
• Tešiť zarmútených
• Trpezlivo znášať krivdu
• Odpúšťať ubližujúcim
• Modliť sa za živých i mŕtvych

K telesným skutkom milosrdenstva patrí:

• Dávať jesť hladným
• Dávať piť smädným
• Odievať nahých
• Prichýliť pocestných
• Poskytovať pomoc väzňom
• Navštevovať chorých
• Pochovávať mŕtvych

Formácia a mesačné stretnutia:

Formácia je dva roku trvajúci proces rozlišovania, ktorý zahŕňa štúdium Stanov Laických misionárov lásky, rovnako ako čítanie a diskusiu o listoch otca Sebastiana Vazhakalu, MC. Na konci dvojročného obdobia sa skladajú sľuby, ktoré sa každoročne obnovujú a formácia pokračuje.

Skupiny Laických misionárov lásky sa stretávajú každý mesiac k modlitbe, formačným lekciám a aby prežívali svoju vernosť službe najchudobnejším z chudobných.

Pre viac informácií:

Ak sa chcete dozvedieť viac o našom zakladateľovi otcovi Sebastianovi Vazhakalovi, MC kliknite na Náš zakladateľ

Ak sa chcete dozvedieť viac o charizme Misionárov lásky, kliknite na O nás / Naše hnutie

Ak sa chcete dozvedieť viac o procese formácie, kliknite na Náš spôsob života / Formácia

Ak chcete nájsť skupinu Laických misionárov lásky vo vašom okolí, kliknite na O nás / Kde sme

Ak sa chcete dozvedieť viac o nadchádzajúcich regionálnych a národných duchovných obnovách, kliknite na Udalosti