Povolaní stať sa svätými

„Ako sa môžem stať skutočným učeníkom Krista?“

Toto je otázka, ktorú by si mal položiť každý kresťan v hĺbke svojho srdca.

Snáď sme boli „dobrými katolíkmi“ po celý náš život a nikdy sme neuvažovali nad hlbokým významom myšlienok Sv. písma ako „Prestaňte už a uznajte, že je som Boh“(Ž 46, 10), alebo „Buďte svätí, pretože ja som svätý“(Lv 19, 2), alebo „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“(Mt 5, 48).

V priebehu vekov bolo v cirkvi veľa hnutí, ktoré boli určené k tomu, aby pomáhali členom cirkvi rásť v svätosti a jedno z modernejších z týchto hnutí je hnutie, ktoré nasleduje cestu Matky Terezy z Kalkaty. Volá sa „Laickí misionári lásky“, alebo skrátene „LMC“.

Cieľ je dosť jednoduchý: my VŠETCI sme povolaní k tomu, aby sme boli svätými! (Anglické slovo „svätý“ je prebraté priamo z francúzskeho slova pre „svätý“, ktoré pochádza z latinského pomenovania „svätý“ – „Sanctus“).

„Svätý“, lingvisticky povedané, jednoducho znamená „odlišný, nadpozemský, vyčlenený, príčinný a ocenenie tohto sveta“